Intake

Vooraf aan een therapie wordt altijd eerst een intake gesprek gehouden. Deze wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed, afhankelijk van uw polisvoorwaarden voor de aanvullende verzekering. U wordt aangeraden dit van te voren checken, want als het niet verzekerd is wordt de intake bij u in rekening gebracht.

Tijdens het  intake gesprek wordt de gezondheidsklacht in kaart gebracht en na een analyse van het oedeem en of de huid wordt een behandelplan opgesteld. Dit gesprek neemt gemiddeld 30 minuten, en is essentieel voor het maken van het behandel plan. Na overeenstemming over de behandeling en eventueel na toestemming van de zorgverzekeraar, wordt de behandeling of therapie gestart.

Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw verwijzing, verzekeringspasje en legitimatie met BSN nummer mee te nemen? Dan neemt de wettelijk verplichte check minimaal tijd en is er maximaal tijd voor het doorspreken van de gezondheidsklacht en de mogelijke behandeling.

Het is belangrijk dat u de verwijzing mee neemt naar de intake en dat u zeker heeft gesteld dat de verwijzingen de volgende gegevens bevat: patiënt gegevens (patiënt sticker of uw naam en geboorte datum), medische indicatie en de behandeling waarvoor uw wordt verwezen, de naam en de stempel van de verwijzend arts en de datum van de verwijzing. Al deze gegevens zijn nodig voor vergoeding door uw zorgverzekeraar. De verwijzing wordt bij mij ingeleverd en bewaard.