Oedeem meting

Oedeem meting is belangrijk voor therapie doeleinden, o.a. om basis waarden van oedeem vast te stellen, maar ook om de oedeem afname in kaart te brengen. Dit meten kan op verschillende manieren gedaan worden.  

Het meten met een meetlint van de omvang van de aangedane zijde, en het vergelijken met de niet aangedane zijde, is één mogelijkheid. Alleen is deze meting niet zo nauwkeurig en kan makkelijk door anders aanleggen van het meetlint of door strakker aantrekken, een ander resultaat geven.

Een nauwkeuriger en gevoeliger meetmethode is op basis van bio-impedantie. Hiermee kan 6 tot 8 maanden eerder dan met andere conventionele methoden, zoals het meetlint, lymfoedeem aangetoond worden. Waardoor de behandeling eerder ingezet kan worden en het aantal behandelingen nodig om het oedeem te laten afnemen uiteindelijk minder zal zijn. Deze metingen kunnen gedaan worden aan de armen en aan de benen.

Ik gebruik voor deze bio-impedantie metingen een apparaat wat als enig apparaat door de Amerikaanse autoriteit (FDA) is erkend en in Europa CE gecertificeerd als alternatief voor de conventionele meet methodes. Van deze apparaten zijn er maar drie van in Nederland.

Wanneer is het wijsheid om te gaan meten met bio-impedantie?

Als u vage klachten heeft, bijvoorbeeld: na een operatie waarbij het lymfsysteem is beschadigd, na een borstamputatie na mamma carcinoom, na bestraling, etc.  In zeldzame gevallen kan lymfoedeem ook optreden vanwege aangeboren afwijking in het lymfsysteem (bijvoorbeeld minder aangelegde lymfevaten of lymfknopen etc..). Het doen van metingen bij klachten die hierbij horen, kunnenook zinvol zijn. De diagnose moet nog altijd door een dokter worden gesteld. De meting is puur ter ondersteuning.