Zelf management

Zoals uit voorgaande kan worden geconcludeerd is lymfoedeem therapie een therapie die een goede samenwerking vergt tussen de  therapeut en patiënt. De therapeut behandeld en coacht. De patiënt doet oefeningen en past zijn of haar leefregels aan, zodat het optimale resultaat zo snel mogelijk wordt bereikt. Daarna is het nog niet voorbij, want als een kous is aangemeten en aangepast moet er nog steeds een aantal leefregels gevolgd worden om het resultaat te behouden. U wordt in het kader van zelf management geïnformeerd over hoe om te gaan met lymfoedeem, en hoe zelfredzaam te zijn met als einddoel dat u,  de patiënt, het oedeem de baas wordt! Dit wordt gedurende de therapie besproken, verduidelijkt en indien door u gewenst wordt het geoefend. Bijvoorbeeld hoe u zelf thuis kan zwachtelen in nood. Verder wordt u o.a. geleerd zelf -infectie te herkennen en wat te doen in zo een geval.