Privacy statement

Nina Renkema, eigenaar van de Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

1) Contactgegevens van de praktijk

De praktijk in HMC Bronovo, Bronovolaan 5, 2597AX Den Haag, tel  088-979 4436, mobiel 06-28838861. De praktijk in Delfgauw (tevens correspondentie adres), Zuidpoldersingel 41, 2645JK Delfgauw, tel 015-2563625, mobiel 06-28838861. U kunt vragen naar Nina Renkema.

2) Persoonsgegevens die verwerkt worden

 De Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres. De bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: gezondheidsgegevens/gebruikte medicatie, burgerservicenummer (BSN), zorgverzekeringsnummer, het nummer van rijbewijs of paspoort of verblijfsvergunning

3) Doel van de verwerking van gegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: het voeren van een intake gesprek, het controleren van identificatie, het aanvragen van vergoeding door zorgverzekeraar d.m.v. het maken van een behandelplan, het uitvoeren van behandelingen, het eventueel overleggen met de verwijzer of een specialist, het terug rapporteren naar de verwijzer, het evalueren van de behandeling, het afhandelen van uw betaling, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, het verstrekken van gegevens als de praktijk hiervoor wettelijk verplicht is, voor onderzoek naar de kwaliteit van de verrichte diensten in de praktijk door Qualizorg.

4) Geen geautomatiseerde verwerking

De Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

5) Hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard

De Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, daarbij rekening houdend met eventuele bepalingen in de overeenkomst met uw zorgverzekeraar plus wettelijke vereisten.

6) Delen van persoonsgegevens met derden

Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van de praktijk, wordt een overeenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

7) Cookies, of vergelijkbare technieken

De Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

8) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. In het geval van papieren statussen, krijgt u een kopie alleen tegen vergoeding. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het correspondentieadres: Zuipoldersingel 41, 2645JK Delfgauw. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u vriendelijk verzocht een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9) Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd

De Huid- en Oedeemtherapie praktijk Nina Renkema neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de praktijk door te bellen of te mailen naar n.renkema@online.nl.